Nejnenápadněnjší vulkanický vršek

Kromě výrazných sopečných vrcholů existují i drobné elevace, kterých si v krajině ani nevšimnete.

Jedním z takových míst je Libosad - anglický park přiléhající k Valdštejnské loggii. Když se vydáte jeho osou, minete rybník a mírně vystoupáte, octnete se na nízkém návršíčku, které je tvořeno čedičovými balvany. Narozdíl od Zebína  tvořícího strmý kužel je tato lokalita, která leží asi 1,5 km jižně, téměř plochá.