332574
Přihlášení Cookies

Honza Had Mertlík

chalupník v Bělé - Tisovce, č.p.2, Turnov

Navigace

 

Vyhledávání

Datování říčních teras

V roce 2013 vyšly tiskem geologické mapy Českého ráje v měřítku 1:25 000. Vždy po dokončení díla se objeví nějaké novinky a sama existence díla umožní hledat nesrovnalosti. Jako diskutabilní se jeví datování reliktů říčních teras. 

Litologie křídových sedimentů odpovídá skutečnosti, některé vulkanity chybějí, ale to může být otázka podrobnosti. Na následujících lokalitách se jeví rozpory mezi výškami a datováním fluviálních sedimentů.

  1. Sedimenty na lávových příkrovech lomu Pelechov leží v cca 440 m n. m., báze lávového proudu cca 425 m n. m.  Jizera byla tedy níže než 425 m n. m. Vulkanická činnost probíhala před 5 miliony let. - List Turnov
  2. Kóta 423 severně od Radče fQp3 (svrchí pleistocén 0,1 – 0,01 milionů let) List Rovensko p. Tr.
  3. Pískovna Drahoňovice – cca 390 – 395  m n. m. fQp1b (spodní pleistocén 1,8 – 0,8 milionů let) List Rovensko p. Tr.
  4. Pískovna Dobšín – báze štěrkopísků je cca 320 m n. m. fQp1b (spodní pleistocén 1,8 – 0,8 milionů let) List Kněžmost
  5. Předpokládejme bázi pyroklastů Trosek v úrovní 430 m n. m. a strombolský typ erupce, na Zebínu vzdáleném 12,5 km je báze tufového kužele cca o 100 m níže a freatomagmatický typ erupce. Obě probíhají přibližně před 17 miliony let. Relativní výšková úroveň od té doby zůstala přibližně stejná. (Rapprich 2012)
Mezi výškovými úrovněmi teras a jejich stářím je zjevná disproporce.
profil Pelechov Raeč Obruby

Nelogicky je terasa severně od Radče mladší oproti ostatním, které leží níže.

Zebín dle Rappricha (2012) soptí z bažinaté krajiny jičínské kotliny, ale o necelých 20 km vedle ukládá o 15 milionů let později mohutný tok Paleojizery své sedimenty o 100 m výše. (423 m n. m.)

Terasa u Radče leží téměř ve stejné nadmořské výšce jako báze lávového příkrovu u Pelechova. Pokud by tomu tak bylo, mohla by být starší než neovulkanity Kozákova. U něj se navíc předpokládá zdvih od doby erupce. Balatka (1962) i Prosová (1974) umisťuje terasu do pliocénu, po posunutí báze kvarteru přeřazeno do pleistocénu. (Čech, Kukal 2012)

V pískovně Dobšín jsou pleistocenními štěrky vyplněny dutiny v pískovcových skalách ve výšce minimálně 5 metrů nad bází terasy. (Balatka 1987) Již tehdy existoval reliéf s dutinami a došlo k vyplnění polšně rozsáhlého území sedimenty. Agradace údolí jsou z pleistocénu známé i z jiných povodí.

Tento článek se nesnaží formulovat závěry, jen dává podnět k přemýšlení nad vývojem reliéfu, jeho stáří a případných pohybech od vulkanické činnosti Kozákova.

Redeponovaný materiál starších teras pak můžeme najít ve skalních průrvách například západně od Lažan.

Lažany, valoun silicifikovaného pískovce

Menší křemenný valoun - měřítko: krytka objektivu 58 mm.

Křemenný valoun, Lažany

Rozsáhlejší akumulace redeponovaných teras jsou i v Plakánku.


Literatura:

BALATKA, Břetislav. Fosilní tvary zvětrávání a odnosu pískovců Kostecké pahorkatiny. In: Sborník Československé geografické společnosti. Roč. 92, č. 1 (1987), s. 60-63, ISSN 0231-5300

BALATKA, Břetislav, SLÁDEK, Jaroslav. Říční terasy v ćeských zemích. Praha: Ústřední ústav geologický 1962, 578 s.

ČECH, Stanislav. Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000. Vyd. 1. Praha: Česká geologická služba, 2013, 2 mapy. ISBN 978-80-7075-810-6.

ČECH Stanislav a Zdeněk KUKAL. Geologické lokality – Vyhledávání – Radeč. Česká geologická služba. [online]. 26.11.2012 [cit. 2014-03-19]. Dostupné z: http://lokality.geology.cz/3440

PROSOVÁ, M. Genere reliktního tercieru. Praha: Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty Univerzita Karlova 1974, 99 s.

Rapprich, Vladislav. Vulkanické perly Českého ráje a Podkrkonoší. Praha: Česká geologická společnost, 2012. 28 s. Exkurze České geologické společnosti; 32, podzim 2012. ISBN 978-80-87487-05-1.

RAPPRICH, Vladislav. Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000. Vyd. 1. Praha: Česká geologická služba, 2013, 2 mapy. ISBN 9788070758090.

VALEČKA, Jaroslav. Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000. Vyd. 1. Praha: Česká geologická služba, 2013, 2 mapy. ISBN 978-80-7075-837-3.


Vytvořeno 18.3.2014 20:58:35 | přečteno 936x | mertlik

Diskuze

Do diskuze zatím nikdo nepřispěl.

Jan "Had" Mertlík - mertlik(at)cesky-raj.info
 
Jan "Had" Mertlík - mertlik(at)cesky-raj.info
load