332564
Přihlášení Cookies

Honza Had Mertlík

chalupník v Bělé - Tisovce, č.p.2, Turnov

Navigace

 

Vyhledávání

SAGA-GIS a dávkové zpracování souborů

Soubory DMR5G  (LIDAR) v textovém formátu .xyz bylo potřeba zpracovat pro použití v GIS

Data DMR5G dodávané ČÚZK v textovém ASCII souboru jsou datově objemné a plošně malého rozsahu. Pro potřeby CHKO Český ráj bylo potřeby zpracovat cca 100 souborů. Pro zpracování jsem použil freeware SAGA, a zpracování každého souboru probíhá ve 4 krocích. Viz článek Zpracování dat digitálního modelu 5. generace. SAGA-GIS má vedle grafického rozhraní i možnost práce v příkazové řádce. Vytvořil jsem proto jednoduchý dávkový soubor, který využívá program saga_cmd.exe k volání knihoven, a ty provádějí postupné zpracování dat. ikona souboruSoubor je pro Vás k dispozici.

Pozor! listy jsou bez přesahu a výsledný grid i vrstevnice odpovídají krajním hodnotám ve zdrojovém souboru, nikoli hranicím listu. 

Na okrajích listu dochází i k extrapolaci a tím i k chybám. Pro odstranění chyb na švech by bylo nutno použít xyz nebo shp soubory s alespoň 10 m, lépe však 20 m přesahem do sousedních listů. Pro takovou operaci by však byl příhodnější jiný systém pojmenování listů (např souřadnicemi, jako rastr ZABAGED). V této fázi chyby pomíjím.

Pro konverzi je třeba mít nainstalovaný freeware SAGA-GIS, poslední verze k 15.11.2013 je 2.1.0 Download 

Dávkový soubor nakopírujte do adresáře k souborům *.xyz a zkontrolujte nastavené cesty k saga_cmd.exe a k modulům. Dávka postupně zpracuje všechny soubory *.xyz v adresáři a ve stejném adresáři uloží i výstupní soubory. Ukládají se postupně:

XXXXNN.dbf - databáze bodů převedená z DMR

XXXXNN_point.shp - bodová vrstva

XXXXNN.sgrd - čtvercový grid

XXXXNN_vrst.shp - generované vrstevnice

Soubory s příponou začínající m jsou xml metadata.

Batch ukládá všechny soubory. Soubor XXXXNN.dbf je identický s XXXXNN_point.dbf a je proto v průběhu zpracování rovnou mazán. Přesto je celková výsledná velikost je prakticky trojnásobná.

Nepracujte proto raději na datových úložištích s nedostatečnou kapacitou a s pomalým zápisem (flashdisk). 

SAGA má mnoho zajímavých možností ananlýz nad gridy, proto je lepší tyto soubory ponechat. Bodový shp ponechávám pro kontrolu interpolace a případné úpravy průběhu vrstevnic.

TIP: Pokud používáte Windows Vista, 7 nebo 8 a nechcete u počítače čekat, až dokončí práci, ani jej zbytečně nechávat běžet, přidejte do dávkového souboru na konec SHUTDOWN /H. Počítač přejde do režimu hibernace.

Klad SMO5

Vytvořeno 15.10.2013 20:45:59 | přečteno 1084x | mertlik

Diskuze

Do diskuze zatím nikdo nepřispěl.

Jan "Had" Mertlík - mertlik(at)cesky-raj.info
 
Jan "Had" Mertlík - mertlik(at)cesky-raj.info
load