332574
Přihlášení Cookies

Honza Had Mertlík

chalupník v Bělé - Tisovce, č.p.2, Turnov

Navigace

 

Vyhledávání

Semináře Klokočky

1999 U Hada

+ minimálně 2 zapomenuté ročníky

2007 Háneček

2009 Háneček

2010 Křížky

2011 Křížky

2012 Správa CHKO

2013 Správa CHKO

2014 Správa CHKO

Někdy na přelomu 50. A 60. let 20. století nakreslil Bořivoj Slavík mapu jeskyní Klokočských skal. Podle pamětníků na ni bylo přes 200 objektů. Po jeho tragické smrti v roce 1967 mapa zůstala nezvěstná. Honza Klobouček pořádal každoročně pochod jeskyněmi a slujemi Českého ráje, který byl možná tím prvním impulzem pro probuzení mého speleologického zájmu.  Zhruba od roku 1976 jsme sem s mým o tři roky starším bratrancem podnikali výlety a hledali jeskyně, o kterých jsme se doslechli. Proto jsem se rozhodl po svém přestěhování do Turnova a nástupu na CHKO Český ráj provést nové mapování. K tomu jsem se dostal v průběhu roku 1999. Na podkladu mapy pro orientační běh vznikla mapa 1:2500 s výřezy 1:1000, do které byly zakresleny objekty hodné zájmu. Mapa tak obsahuje zhruba po třech stovkách jeskyní, dutin a skalních převisů a další velké množství geomorfologických mikroforem.

Výprava na inouše

foto J. Adamovič: S žebříkem na Inouše (na sv. Martina)

Na komisi pseudokrasu, která se odehrávala na jaře 1999 v Klokočských skalách, vznikla myšlenka uspořádat seminář, který by pomohl pojmenovat některé objekty tvořící přechod mezi typickými formami. Na podzim však z pozvaných geomorfologů nikdo nedorazil a zájem projevili mimo jeskyňářů pouze geologové. Mezi rokem 1999 a 2007 proběhly patrně dva semináře, ale nebyly dokumentovány. Zde tak musím poděkovat  Jirkovi Kopeckém z Broumova, který to všechno vyprovokoval.

Jan "Had" Mertlík - mertlik(at)cesky-raj.info
 
Jan "Had" Mertlík - mertlik(at)cesky-raj.info
load